De laatste jaren wordt er door de publieke opinie een steeds groter belang gehecht aan een schone leefomgeving. Steeds vaker worden bedrijven gevraagd (door de overheid, het bedrijfsleven en belangenorganisaties) om hun verantwoordelijkheden op het gebied van milieu inzichtelijk te maken. Voor veel bedrijven wordt het daarom steeds belangrijker om de (milieu-) schadelijke effecten van bedrijfsprocessen of producten zoveel mogelijk te beheersen en te verminderen.

AMK Inventis biedt verschillende diensten aan op het gebied van Milieu: