EMAS is een milieuzorgsystematiek waaraan bedrijven op vrijwillige basis kunnen deelnemen. EMAS staat voor Eco-Management and Audit Scheme. De doelstelling van het systeem is de bevordering van voortdurende verbeteringen van milieuprestaties. Het systeem is in april 1995 ingevoerd en is in 2001 herzien. De ISO 14001-norm is als belangrijkste beheerscomponent toegevoegd.
Elke organisatie kan de EMAS-registratie behalen. Deelname aan EMAS is vrijwillig en wordt daarom vaak gezien als een bewijs van serieus omgaan met het milieu.

EMAS gaat in een aantal opzichten een stuk verder dan ISO 14001. Zo moeten organisaties:

  • Een eerste milieuanalyse doorvoeren;
  • Werknemers actief betrekken bij de uitvoering van het milieubeheer- en milieu auditsysteem;
  • De desbetreffende informatie ter beschikking stellen aan het grote publiek en aan andere partijen.

Bent u geïnteresseerd in EMAS? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.