Een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) is een document dat wordt opgesteld om de risico’s die zich (kunnen) voordoen tijdens de uitvoering van een project zoveel mogelijk te beheersen. Daarnaast wordt de communicatie en samenwerking tussen alle betrokken partijen bevorderd en gewaarborgd.

AMK Inventis kan een V&G-plan voor u opstellen of u hierbij ondersteunen middels praktische adviezen en/of voorbeelden. Dit bespaart u veel tijd en u bent ervan verzekerd dat uw V&G-plan voldoet aan alle VCA en wettelijke eisen.

Verplichting V&G-plan

In sommige gevallen is het wettelijk verplicht om een V&G-plan op te stellen:

 • De geraamde duur van het project is meer dan 500 mandagen;
 • Er zijn 20 werknemers tegelijkertijd aan het werk en het project neemt meer dan 30 werkdagen in beslag;
 • Er is sprake van bijzondere gevaren:
  • Het werken met asbest;
  • Het werken onder hoogspanningskabels;
  • Het werken in besloten ruimtes;
  • Het optreden van explosiegevaar tijdens werkzaamheden.

Wilt u meer informatie over V&G-plannen? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.