VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. VCA is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden (laten) uitvoeren met een verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Het VCA-certificeringssysteem is destijds door en voor de petrochemische industrie ontwikkeld. Later werd de norm steeds vaker door andere industrieën toegepast. Inmiddels is het systeem niet meer weg te denken uit onder meer de bouwsector.

Wilt u meer informatie over VCA? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek

Doel van het VCA-systeem

Wanneer bedrijven het VCA-certificaat hebben, kunnen ze laten zien dat ze serieus omgaan met veiligheid, gezondheid en milieu. Steeds meer opdrachtgevers willen dat (onder)aannemers die werkzaamheden bij hen verrichten VCA gecertificeerd zijn. Het certificaat toont aan dat de werkzaamheden waarvoor men gecertificeerd is, veilig uitgevoerd kunnen worden. Een gecertificeerd bedrijf heeft daarmee een voorsprong op een niet-gecertificeerd bedrijf.

Drie certificatieniveaus

Bij VCA certificatie worden drie niveaus onderscheiden:

  • VCA* (één ster): gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, zonder inschakeling van onderaannemers;
  • VCA ** (twee ster): gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, alsmede op de VGM-structuur (o.a. VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement);
  • VCA Petrochemie: gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, op de VGM-structuur (o.a. VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement), alsmede op specifieke aanvullende eisen voor de petrochemie.

Verplichte certificering onderaannemers

Van bedrijven die VCA petrochemie gecertificeerd zijn, wordt verwacht dat zij alleen gebruik maken van VCA gecertificeerde onderaannemers en VCU gecertificeerde uitzendbureaus. Onderaannemers die nog niet VCA* gecertificeerd zijn, moeten zich daarom laten certificeren om te kunnen werken voor VCA Petrochemie gecertificeerde (hoofd)aannemers of opdrachtgevers.