De CO2 prestatieladder is een instrument om aan te tonen wat de uitstoot aan CO2 is van de eigen onderneming en eventueel van de directe leveranciers. Bedrijven die meedoen aan de ladder geven hiermee aan dat ze CO2 reductie serieus nemen en de ambitie hebben aan CO2 reductie te werken. In eerste instantie is de ladder door ProRail ontwikkeld en sinds 2009 in gebruik bij aanbestedingen in de spoorsector. Sinds 16 maart 2011 heeft ProRail het eigendom van de ladder overgegeven aan de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). De ambitie van SKAO is dat bedrijven die zich laten certificeren volgens de ladder dit zullen ervaren als een investering die zich onmiddellijk terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst.

Voor wie is de CO2 prestatieladder bedoeld?

Steeds vaker gebruiken opdrachtgevers de CO2 prestatieladder als selectiecriterium bij haar leveranciers. Het uitgangspunt van de ladder is dat inspanningen worden gehonoreerd. Een hogere score op de ladder wordt namelijk beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, bijvoorbeeld in de vorm van een fictieve korting op de inschrijfprijs. Heeft u als onderneming te maken met aanbestedingen van bijvoorbeeld overheid of de Nederlandse Spoorwegen/Prorail, dan is de CO2 prestatieladder erg interessant voor u.

Hoe ziet het traject van de CO2 Prestatieladder eruit?

(behalen niveau 3)

  • Bepalen tot welke categorie de onderneming behoort (klein, middel of groot).
  • Bepalen van het eigen energieverbruik (2 jaarlijks).
  • Het maken van een emissie inventarisatie rapport.
  • Het omrekenen van energieverbruik naar CO2 uitstoot.
  • Het vaststellen van de organisatorische grens van de onderneming.
  • Het intern en extern communiceren van de CO2 uitstoot van de eigen onderneming.
  • Het bepalen van energie-reductiedoelstellingen voor de eigen onderneming.
  • Deelnemen aan sector en/of keteninitiatieven rond de reductie van CO2.

Dit traject neemt ongeveer een half jaar in beslag, na deze periode kan de onderneming zich laten certificeren door een certificerende instelling

AMK Inventis heeft ervaring in het uitvoeren/implementeren van de CO2 Prestatieladder en kan u ondersteunen met het behalen van dit certificaat.

Bent u geïnteresseerd neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.