Nieuws

In iedere markt is constant beweging. Wij bewegen mee en kunnen u ondersteunen daar waar u de golf niet zag aankomen.

Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder is ontwikkeld door ProRail om het veiligheidsbewustzijn binnen organisaties te meten en te verbeteren, met als doel: het aantal onveilige situaties terug te dringen. De Veiligheidsladder bestaat uit vijf treden. Per trede wordt aangegeven aan welke bedrijfsaspecten het bedrijf voldoet. Hoe hoger de trede, hoe bewuster uw organisatie omgaat met de veiligheidsaspecten binnen…

Lees verder!

Kopiëren van ID-bewijzen van werknemer van een onderaannemer en ZZP’ers

De WBP verbiedt het maken van kopieën van ID-bewijzen van werknemers van onderaannemers, maar tot 2016 stonden er hier geen sancties op. Omdat de Wet Ketenaansprakelijkheid wel vereist dat er gegevens genoteerd worden van werknemers van onderaannemers op sanctie van een boete, werden er door (hoofd)aannemers, voor het gemak wel kopieën gemaakt van hun ID-bewijzen.…

Lees verder!