Steeds meer bedrijven in Nederland willen een beter inzicht krijgen in de uitstoot van broeikasgassen van de eigen onderneming. Om dit inzicht te krijgen laten veel van deze bedrijven een CO2 Footprint maken.

CO2 Footprint

Bij het opstellen van een CO2 Footprint is het belangrijk dat het document onomstreden wordt opgesteld. Hiervoor is in 1998 het zogenaamde Greenhouse Gas Protocol (GHG-Protocol) gelanceerd. Alle internationale gezaghebbende standaarden en (inter-) nationale instituten verwijzen hiernaar of sluiten zich hierbij aan. Ook de NEN-ISO 14064 is gebaseerd op het GHG protocol. AMK Inventis werkt haar CO2 Footprint altijd volgens de bovenstaande normen.

Een van de voordelen van een CO2 Footprint is dat door het verbeterde inzicht in de eigen CO2 uitstoot u beter in staat bent om reductiedoelstellingen te bepalen. Doordat u minder energie gaat verbruiken zal uw energierekening lager worden! En door deze reductiedoelstellingen ook inzichtelijk te maken voor uw klanten en leveranciers, zendt u de boodschap uit dat u werkt aan een verbetering van uw duurzaamheid. Dit is een van de meerwaarden die de CO2 Footrpint heeft. Door jaarlijks de CO2 Footprint uit te voeren weet u precies of de doelstellingen bereikt zijn en of u de doelstellingen moet bijstellen.

Wilt u ook dat uw bedrijf duurzamer wordt of wilt u meer informatie over de CO2 Footprint dan komen we graag met u in contact om, geheel vrijblijvend, de nodige informatie aan u te verstrekken.