ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die weergeeft waaraan een goed milieuzorgsysteem moet voldoen. De norm heeft dezelfde opbouw als de ISO 9001-norm en kan geïntegreerd worden in een bestaand zorgsysteem.

Doel van een milieuzorgsysteem

Met behulp van een milieuzorgsysteem kunnen milieueffecten en milieurisico’s beheerst en verminderd worden. Op deze manier wordt niet alleen de milieuprestatie van een bedrijf verbeterd, ook worden er kosten bespaard. Hierbij kunt u denken aan de kosten voor afvalstoffenheffing, energie, water en grondstoffen.

Een belangrijk onderdeel van ISO 14001 is het inzichtelijk maken welke relevante milieuwetgeving voor uw organisatie van toepassing is.

Wanneer bedrijven beschikken over een milieuzorgsysteem, kan dit ervoor zorgen dat ze zich onderscheiden ten opzichte van hun concurrenten. Daarnaast kan de relatie met overheden en omwonenden aanzienlijk worden verbeterd.

Bent u geïnteresseerd in een ISO 14001-certificatie? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.