Het begrip Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, MVO, wordt een steeds bekender begrip in Nederland. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wint voortdurend terrein in het bedrijfsleven en de maatschappij als geheel. Overheidsinstellingen en grote concerns leggen steeds meer nadruk op het respect hebben voor mens, milieu en de samenleving, de grondslag van het fenomeen MVO.

PPP MVO
MVO Prestatieladder

Ook u en uw organisatie heeft of zal in de toekomst te maken krijgen met het fenomeen MVO. Klanten zullen wellicht van u gaan verwachten dat u na gaat denken over duurzaam ondernemen en daarmee invulling gaat geven aan MVO. Wellicht hanteren al enkele klanten van u dit gegeven door het al dan wel of niet toe kennen van een opdracht. Het moge duidelijk zijn dat MVO een opmars aan het maken is in Nederland en daarom hebben enkele certificeerde instellingen gezamenlijk een ‘MVO Prestatieladder’ opgezet. Deze ladder is de nieuwe certificatienorm voor MVO.

Het behalen van dit certificaat biedt duidelijke voordelen, hierbij kunt u denken aan het vergroten van uw kansen in de markt door een beter imago naar uw klanten en leveranciers. Het realiseren van concrete en haalbare kostenbesparingen door bijvoorbeeld aanschaf van energiebesparende verlichting of reduceren van afvalkosten. Zoals u ziet zijn er tal van oplossingen mogelijk om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen.

Maar waar begin ik, zult u nu wellicht denken. AMK Inventis heeft als adviesbureau jaren lange ervaring in het begeleiden van bedrijven in tal van kwaliteits- en milieutrajecten, hierbij moet u denken aan ISO 9001, ISO 14001 of het meer recentere FSC certificaat. AMK Inventis heeft de trend MVO vanaf dag één actief bijgehouden. Hierdoor hebben wij al ruime ervaring verworven in het begeleiden van bedrijven met als einddoel het bedrijf meer Maatschappelijk Verantwoord te laten Ondernemen. Nu er ook een concrete certificatienorm ontwikkeld is, kunnen wij ook uw bedrijf begeleiden in het behalen van dit certificaat.