Vanuit de Arbo-wet is het voor iedere organisatie in Nederland verplicht om te beschikken over een Risico-Inventarisatie en & -Evaluatie (RI&E). In de RI&E staan alle risico’s voor werkgevers en werknemers vermeld op het gebied van arbeidsomstandigheden. Aan de hand van de geïnventariseerde risico’s wordt een plan van aanpak opgesteld om de verbeteringen in de arbeidsomstandigheden uit te voeren.

Herzien RI&E en plan van aanpak

In sommige gevallen moet een RI&E bijgesteld worden. Hierbij kunt u denken aan:

  • Na een ongeval;
  • Bij veranderingen in een productiehal;
  • Bij een ingrijpende verbouwing.

Tevens dient het plan van aanpak jaarlijks herzien te worden.

De rol van de Arbodienst

De RI&E dient in een aantal gevallen getoetst te worden door een gecertificeerde Arbodienst. AMK Inventis heeft een samenwerkingsverband met een gecertificeerde Arbodienst. Hierdoor kunnen we u een complete, getoetste RI&E aanbieden tegen een aantrekkelijk tarief.

Wanneer u nog geen RI&E heeft, of wanneer u er niet zeker van bent of uw huidige RI&E nog voldoet, kunt u contact opnemen met AMK Inventis voor een vrijblijvend gesprek.