Volgens de Arbowet…

In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Iedere werkgever is verplicht adequate bedrijfshulpverlening te organiseren en in dit kader één of meer BHV-ers aan te wijzen. Bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening of het aantal BHV-ers moet men wel rekening houden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die er spelen. De directeur/eigenaar van een bedrijf mag zelf ook als BHV-er optreden. Wel is het van belang dat iemand anders de taken over kan nemen als de directeur afwezig is. (bron: Arboportaal)

Wat doet een BHV-er?

Een bedrijfshulpverlener (BHV-er) is opgeleid om in geval van nood medewerkers, gasten, klanten, bezoekers ed. in veiligheid te brengen. Een BHV-er is getraind in hoe hij personen uit een brandend gebouw moet begeleiden en hoe bij een ongeval eerste hulp verleend moet worden. De BHV-er kan oa mensen reanimeren, verbanden aanleggen, beginnende branden blussen en een evacuatie in goede banen leiden.

Opleiding en uitrusting voor een BHV-er

BHV-er moeten beschikken over een goede opleiding en uitrusting om hun taken goed uit te voeren. Een paar tips:

  • Laat BHV-ers één keer per jaar een herhalingscursus volgen.
  • Spreid de BHV-ers zo veel mogelijk over de verschillende locaties/afdelingen in het bedrijf, in geval van nood is snel kunnen handelen (ter plaatse zijn) essentieel.
  • Het is verstandig om medewerkers met een interne functie (binnendienst) aan te stellen als bhv’er zonder daarbij de buitendienst onbemand te laten.
  • Verplicht werknemers niet om bhv’er te worden, vrijwillige betrokkenheid van de werknemer is doorgaans effectiever.

Goed om te weten:

Er worden op BHV cursusdagen ruim 50 locaties BHV cursusdagen georganiseerd, altijd begeleid door enthousiaste, gediplomeerde BHV instructeurs. De cursusdagen zijn op de praktijk gericht en zijn inclusief gebruik van alle materialen en lunch! De locaties zijn met goed met de auto en het openbaar vervoer te bereiken. Ook hanteren we geen toeslag bij last-minute inschrijvingen en is het mogelijk om de cursus gratis verplaatsen of te annuleren.

Welke BHV cursussen zijn er?

BHV herhaling (€ 195,- pp excl. btw)

Voor ervaren BHV-ers organiseren wij de jaarlijkse BHV herhaling. Dit is een praktijkgerichte cursusdag waarin we training op onder andere; het bestrijden van branden, oefenen de evacuatie en we reanimeren met een AED. Dit allemaal onder begeleiding van een ervaren, enthousiaste, gecertificeerde docent.

Inschrijven of informatie opvragen

BHV basiscursus (€ 235,- pp excl. btw)

Ben je nieuw als BHV-er of is je pasje verlopen? Meldt je dan aan voor de BHV basiscursus. Je start met een online cursus van ongeveer vier uur. Heb je deze afgerond? Dan kan je deelnemen aan een praktijkdag waar je gaat oefenen en de docent je competenties test. Rond je deze dag goed af, dan ben je voorbereid op je taken als BHV-er.