referenties

NEN-EN 1090

nen-en-1090

 

Per 1 juli 2014 is het, in het kader van de Verordening Bouwproducten (CPR) en de Europees geharmoniseerde productnorm EN 1090-1, wettelijk verplicht voor stalen en aluminium constructiedelen die belasting dragend in een permanent bouwwerk worden ingezet en in het handelsverkeer worden gebracht binnen de EU een CE-verklaring op te stellen. Deze CE-verklaring kunt u als bedrijf alleen opstellen indien u door een aangemelde (externe) instantie bent gecertificeerd op de EN 1090-1. 

Welke producten vallen onder de NEN-EN 1090-1 certificering?
NEN-EN 1090-1 geeft de eisen aan voor de CE-markering van stalen en aluminium dragende constructiedelen met verwijzingen voor de uitvoering naar NEN-EN 1090-2 en NEN-EN 1090-3. Het geldt voor producenten die bewerkingen uitvoeren op basisproducten en is van toepassing op alle producten die in de hoofdberekening worden meegenomen als lastdragend.

De definitie van een dragend constructiedeel luidt volgens de NEN-EN 1090-1 als volgt: “onderdelen om te worden toegepast als belastingdragende delen van werken, ontworpen om mechanische weerstand en stabiliteit en/of brandwerendheid te verzorgen, met inbegrip van aspecten van duurzaamheid en bruikbaarheid, die direct zoals geleverd kunnen worden gebruikt of in een bouwwerk kunnen worden opgenomen.”

Enkele voorbeelden zijn:
• Staalconstructies
• Trappen en bordessen
• Balkonhekken
• Bruggen
• Kermisattracties
• Tribunes

Wat valt er bijvoorbeeld niet onder:
• Ramen en deuren
• Vliesgevels

Certificeren
AMK Inventis is gespecialiseerd in het begeleiden van certificeringstrajecten op basis van kwaliteit-, veiligheid- en milieu normen. Wij kunnen u adviseren en begeleiden in het traject naar certificering van de NEN-EN 1090-1 zodat u voldoet aan de wetgeving.  

Concreet houdt certificatie naar de NEN-EN 1090-1 het volgende in:

  • Bedenken in welke uitvoeringsklasse het bedrijf maximaal wil werken (EXC1, EXC2, EXC3, EXC4)
  • Las-coördinator opleiden (vanaf EXC klasse 2) en lassers kwalificeren
  • Lasapparaten kalibreren bij uw leverancier
  • FPC (Fabrieksproductiebeheersing) systeem opzetten
  • FPC implementeren
  • Certificatie door een certificeren instelling
  • Prestatieverklaring (DoP) opstellen
  • CE-markering meeleveren bij iedere opdracht

Wat als wij in aanmerking komen en per 1 juli 2014 niet gecertificeerd zijn?
Het niet, of (bewust) foutief afgeven van de CE-markering is een economisch delict. Dit kan resulteren in een gevangenisstraf of een forse geldboete. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet daar in Nederland op toe.  

Bron: http://metaalunie.nl/kennisbank/cemarkering/nenen10901