referenties

Kwaliteit

ISO 9001

 

ISO 9001 is een internationaal geaccepteerde norm voor certificering van kwaliteitsmanagementsystemen. AMK Inventis kan u zowel ondersteunen bij de certificatie als bij de vereenvoudiging van bestaande systemen.

Let op!
Per september 2015 zal de nieuwe norm geïntroduceerd worden: ISO 9001:2015. Na september 2018 zal de oude norm vervallen. Deze wijziging heeft als gevolg dat u een keuze moet maken bij afloop van uw certificaat. U kunt bij hercertificering kiezen voor het behoud van uw huidige norm of om over te gaan op de 2015 versie. Hieronder staan deze keuzes uitgewerkt:

Wij willen de ISO 9001:2008 zo lang mogelijk aanhouden
Gevolgen voor audits: tussen september 2015 en maart 2017 mag uw kwaliteitsmanagement systeem worden geaudit volgens de ISO 9001:2008 norm. Daarna zijn alleen nog audits volgens de ISO 9001:2015 mogelijk. 
Gevolgen voor uw certificaat: Na september 2018 vervallen alle ISO 9001:2008 certificaten.

Voordelen: U hoeft voorlopig nog niets aan te passen. U kunt profiteren van ervaringen die uw adviseur opdoet bij bedrijven die eerder op de nieuwe norm zijn overgegaan. De ervaring leert dat bij de overgang naar een nieuwe norm vaak sprake is van interpretatieverschillen tussen certificerende instellingen.

Wij willen zo snel mogelijk over naar de ISO 9001:2015
Gevolgen voor audits: vanaf september 2015 is de nieuwe norm beschikbaar. Vanaf januari 2016 kunt u volgens de nieuwe norm geaudit worden.
Na de reguliere doorlooptijd van een hercertificatieaudit volgens ISO 9001:2015 ontvangt u het nieuwe certificaat. Uw certificaat is 3 jaar geldig.

Wilt u meer informatie over ISO 9001:2008 of over de overgang naar de nieuwe ISO 9001:2015? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.